All åkning i Hällabrottet förbjuden!

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer svartåkning på banan i Hällabrottet. Vi vill upplysa om att all åkning där – förutom teståkning av banan inom klubbens regi – är förbjuden. Om en anmäld förare åker på området före tävling innebär det diskvalificering.

Till övriga förare som ej är anmälda vädjar vi att inte åka i Hällabrottet då det kan äventyra tävlingens tillstånd.