Marken vi körde på under 2019 gav förarna en riktigt tuff utmaning! Försök har gjorts för att få ett permanent tillstånd på fastigheten. Sydnärkes Miljöförvaltning handlägger ärendet och avslog den med tunna argument. De menar på att det blir markskador men kan inte förklara hur skadorna kan vara så omfattande att det inte går att köra enduro där. De hade även varit ute efter 2019 års event och funnit upptrampade stigar i skogen. Stigarna var enligt Miljönämnden ett bevis på aktivt friluftsliv i området. Att det precis hade varit ca 2 500 personer ute i skogen och tittat på Battle of Vikings hade inget med stigarna att göra… Ni förstår att det är svårt att föra vettiga resonemang med dessa beslutsfattare!

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som förövrigt är de som avslog ansökan på samma mark för ett tillfälligt tillstånd för Battle of Vikings. Så det utfallet var tyvärr givet från början. Även i detta beslut har de med att det finns upptrampade stigar i skogen som tyder på ett högt friluftsliv (stigarna de fann under hösten 2019 finns inte i dagsläget). När vi fick tillstånd 2019 var vi (arrangören och Länsstyrelsen) ute och tittade på skogen och kom gemensamt fram till en bra bandragning som tog hänsyn till olika naturförhållanden. Då var det ett samarbete! Nu har de inte varit intresserade av att hitta en lösning utan avslår hela bandragning!

Men en ljusglimt är att ansökan på plan B blivit godkänd! Det blir i ungefär samma område och nu påbörjas arbetet med bandragning! Ni kommer inom kort bli uppdaterade på hur de nya utmanande banavsnitten kan se ut! Så fortsätt träna, det kommer behövas!

Med endurohälsningar från tävlingsledare Morgan Rosell

Sydved Madestickers Petersevenemang.se 24MX