Battle of Vikings kördes de första 2 åren i en bergtäkt!