Anmälan öppen!

Hur jobbigt kan det vara.. Det finns bara ett sätt att ta reda på det!
Anmälan är nu öppen!
Finns som vanligt i SVEMO´s TA

https://ta.svemo.se/Anmalan/8226

How hard can it be .. There is only one way to find out!
Registration is open!

 

Foto: Lars Mårtensson http://Gridd.se