TR för Battle of Bushman 11/5

OBS! Transponder kommer användas för tidtagning!
Battle of Bushman kommer köras i södra Kilsbergen i de djupa och skrämmande skogarna. Här kördes en tävling 2022 och det var många som fick kämpa riktigt hårt bland bergsskrevor och urskog!
Får vi till tidtagningen blir det två sträckor med vila eller så blir det ett vanligt varvlopp.