PM 2

Uppdaterad info inför Battle of Veklings finner ni här!PM 2

Största förändringen är att förarna får ta hjälp även av publiken runt hela bana!