Tyvärr inget klartecken från Länsstyrelsen angående tillstånd för tävling. Det fortsätter att vara motigt men än lever hoppet om tävling under 2021.

Det jobbas på två förslag. Ett är på samma fastighet som under 2019 och en annan ansökan är på ett större område.
Länsstyrelsen vill ge avslag på ansökningarna med väldigt vaga argument som de inte kan motivera! Det är inte lätt att argumentera emot dom när de inte har intresset eller viljan att hitta bra lösningar. De hänvisar till stora markskador men kan inte förklara hur en endurostig förstör naturen. Fortsätter Länsstyrelsen med denna inställning kommer vi alla få stora problem med fortsatt tävlande, oavsett om det gäller vanlig enduro eller extrem!

Det ligger i dagsläget ärenden inne hos både Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten för att kunna få ett klartecken för årets tävling. Det är ett långdraget jobb vilket gör att ett klartecken för tävlingen dröjer.

I övrigt är världen fortfarande inne i ett mycket otäckt läge vilket kommer märkas av under Battle of Vikings.
Allt krut kommer läggas på att genomföra tävlingen men det kommer bli en hel del restriktioner. Vilka åtgärder som kommer krävas återkommer vi med så fort vi kan. Jag tror och hoppas ni vill tävla även om det blir under andra förutsättningar än ett normalt år!

Så håll ut och fortsätt träna!
Endurohälsningar från tävlingsledare Morgan Rosell