Mikael Dalåsen blir tävlingsledare för Battle of Vikings!

 

Mikael Dalåsen, John Rydbjer och Anders Berglund är kärngruppen i tävlingsledningen för Battle of Vikings 2018.

Mikael Dalåsen blir tävlingsledare för Battle of Vikings 2018. Han är välmeriterad som tävlingsledare med tre SM och Novemberkåsan 2015. Han tar med sin parhäst Jesper Pedersen som säkerhetschef, lika meriterad han.
Extra roligt är att Mikael också är tävlingsledare i vår systertävling Bauhausian som går den 9 juni.
-Det känns jättekul att vara engagerad i båda extremtävlingarna, speciellt då de ingår i samma cup – Nordic Extrem Cup säger Mikael.

Vi besökte Hällabrottet med Mikael i strålande solsken och han lät sig imponeras av området och det jobb som Kilsbergens MK har lagt ner på att iordningställa området.

John Rydbjer i mitten på bilden gör sitt tredje år som banchef och till höger ser vi Anders Berglund som är eventansvarig.

Anmälan

I år beslöt vi att anmälan skulle ske på vår hemsida. Men funktionen slutade att fungera och vi har nu beslutat att flytta anmälan till Svemo TA. Vi kommer lägga in alla (drygt ett 90-tal) som redan har anmält sig och öppna anmälan för ytterligare ett 50-tal anmälningar. Anmälan väntas dyka upp på Svemo TA före den 7 maj och meddelas här samt på Facebook.

Väl mött i Hällabrottet 25-26 augusti till ännu ett rafflande Battle of Vikings!