Kvalen börjar kl 10 på fredag.
Varje hel och halv timme startar ett nytt kval. Förarna ska kör två varv på en kort bana med flera hinder på. Efter 20 minuter från starten plockas de förare av banan som inte kommit i mål. De får då en maxtid som körtid.
Det är den totala tiden från två körda kvalheat som räknas som resultat.

Startnummer Förnamn Efternamn KlubbHeat 1
47 Mats Dahlberg Nyköpings MS
49 Tobias Jonsson Nyköpings MS
70 Johan Skog MK Team Treske
338 Mats Israelsson MK Nitro
60 Magnus Rasmussen Hedeland motorklub
20 Hampus Karlsson Eds-Skottbacka MX Förening
360 Mikael Franzén SMK Vingåker
46 Linus Burling Nyköpings MS
94 Henrik Holm SMK Vingåker
348 Mariusz Lorkowski Mälarö MCK
48 Daniel Johansson Nyköpings MS
53 Alexander Borgström Stenungsunds MS
96 Carsten Holbach Botkyrka MK
22 Robert Johnsson Gammalkils MKHeat 2
100 Krister Thorell SMK Gävle
342 Per Holmberg Linköpings MS
80 Victor Andersson Skene MS
380 Ulrik Nors Vimmerby MS
51 Fredrik Igelström Westerviks MSK
88 Jonatan Åman Lycksele MK
31 Tomas Eriksson Kilsbergens Motorklubb
78 Tomas Persson Nordahl Uppsala MCK
79 Åke Balkevärn MK Pionjär
7 Jonas Persson Battle of Vikings SF
74 Stefan Jarveby Battle of Vikings SF
101 Fredrik Jarveby Battle of Vikings SF
11 Johan Lek Battle of Vikings SF
14 Magnus Thor Battle of Vikings SF
77 Ola Thorell Hogdals Motor Klubb
105 Rasmus  Erikson Ålands MKHeat 3
5 Erik Gustavsson Battle of Vikings SF
18 Pontus Fransson Eds-Skottbacka MX Förening
104 Tomas Johansson Linköpings MS
351 Daniel Blank Nyköpings MS
353 Patrik Ström Nyköpings MS
55 Mattias Ternehäll Stenungsunds MS
98 André Häreskog Lycksele MK
62 André Wold Larsen Moss Mc klubb
302 Morgan Mesetovic Arena Motorklubb
61 Fredrik Nyborg Karlskoga EK
357 Ludde Tröger SMK Dala Falun
50 Jukka Pylväs Sisu Enduro Ry
364 Christoffer Andersson Storfors MK
42 Eddie Karlsson Lilla Edets MCK
43 Lars Peder Sveaas Modum mxkHeat 4
71 Dag Martin Watvedt Borg MC
389 Andreas Törnqvist Crosskolan MK
91 Jarno Lehtonen SISU
66 Teemu Ollila SISU Enduro Ry
386 Stephan Filipowski Göta MS
99 Jørn Tore Wollesund NMK
102 Adrian Maliglowka Team Värmland MK
28 Per Marius Skrove IMSK
45 Bjørnar Aarstad Imsk
81 Tommy Berg Innherred Motorsportklubb IMSK
363 Kenny Ahlgren Storfors MK
33 Krister Nilsen Kortedala MK
90 Jimmie Allen Göta MS
103 Kalle Karlsson SMK Gävle
93 Jakob Rosander Mälarö MCKHeat 5
95 Christian Persson Alingsås MCK
2 Giannis Nastasai Battle of Vikings SF
19 Rasmus Fransson Eds-Skottbacka MX Förening
83 Sebastian Olsen AMF Södertälje
76 Roy Nydén Frövi MF
92 Jari Mutikainen Bemböle extreme
16 Lukasz Pultorak Botkyrka MK
75 John Nydén Frövi MF
4 Robin Gunnarsson Battle of Vikings SF
73 Johan Bäckström Battle of Vikings SF
97 Bjarte Resaland Wiik Emsk
87 Knut Pedersen NMK
8 Vincent Richard Battle of Vikings SF
12 Kenth Nilsson Bengtsfors MCC
23 Rikard Sognemyr Gammalkils MK


Heat 6
54 Henrik Lindell Stenungsunds MS
84 Nicklas Tannsjö FMCK Stockholm
86 Lukasz Slowiak Botkyrka MK
89 Joakim Engström Karlskoga EK
10 Gösta Sundborg Battle of Vikings SF
305 Hampus Eliasson Eds-Skottbacka MX Förening
39 Kay Arne Nyhus Kmk kongsvinger
85 Martin Tildemyr Björkö Enduroklubb
26 Sammy Krøger IMSK
27 Tommy Sellæg Imsk
59 Magnus Neideman Flens Enduro
21 Dennis Ring FMCK Borås
64 Tero Häkli PMK
65 Pasi Tuominen PMK
67 Jeremias Niemikorpi Tuusulan moottorikerhoLunchHeat 7
353 Patrik Ström Nyköpings MS
60 Magnus Rasmussen Hedeland motorklub
64 Tero Häkli PMK
91 Jarno Lehtonen SISU
92 Jari Mutikainen Bemböle extreme
67 Jeremias Niemikorpi Tuusulan moottorikerho
66 Teemu Ollila SISU Enduro Ry
50 Jukka Pylväs Sisu Enduro Ry
65 Pasi Tuominen PMK
45 Bjørnar Aarstad Imsk
81 Tommy Berg Innherred Motorsportklubb IMSK
26 Sammy Krøger IMSK
62 André Wold Larsen Moss Mc klubb
39 Kay Arne Nyhus Kmk kongsvinger
87 Knut Pedersen NMKHeat 8
97 Bjarte Resaland Wiik Emsk
99 Jørn Tore Wollesund NMK
363 Kenny Ahlgren Storfors MK
90 Jimmie Allen Göta MS
80 Victor Andersson Skene MS
364 Christoffer Andersson Storfors MK
79 Åke Balkevärn MK Pionjär
351 Daniel Blank Nyköpings MS
53 Alexander Borgström Stenungsunds MS
46 Linus Burling Nyköpings MS
73 Johan Bäckström Battle of Vikings SF
47 Mats Dahlberg Nyköpings MS
305 Hampus Eliasson Eds-Skottbacka MX Förening
89 Joakim Engström Karlskoga EK
31 Tomas Eriksson Kilsbergens MotorklubbHeat 9
386 Stephan Filipowski Göta MS
18 Pontus Fransson Eds-Skottbacka MX Förening
19 Rasmus Fransson Eds-Skottbacka MX Förening
360 Mikael Franzén SMK Vingåker
4 Robin Gunnarsson Battle of Vikings SF
5 Erik Gustavsson Battle of Vikings SF
96 Carsten Holbach Botkyrka MK
94 Henrik Holm SMK Vingåker
342 Per Holmberg Linköpings MS
98 André Häreskog Lycksele MK
51 Fredrik Igelström Westerviks MSK
338 Mats Israelsson MK Nitro
74 Stefan Jarveby Battle of Vikings SF
101 Fredrik Jarveby Battle of Vikings SF
48 Daniel Johansson Nyköpings MSHeat 10
104 Tomas Johansson Linköpings MS
22 Robert Johnsson Gammalkils MK
49 Tobias Jonsson Nyköpings MS
20 Hampus Karlsson Eds-Skottbacka MX Förening
42 Eddie Karlsson Lilla Edets MCK
103 Kalle Karlsson SMK Gävle
11 Johan Lek Battle of Vikings SF
54 Henrik Lindell Stenungsunds MS
348 Mariusz Lorkowski Mälarö MCK
102 Adrian Maliglowka Team Värmland MK
302 Morgan Mesetovic Arena Motorklubb
2 Giannis Nastasai Battle of Vikings SF
59 Magnus Neideman Flens Enduro
33 Krister Nilsen Kortedala MK
12 Kenth Nilsson Bengtsfors MCCHeat 11
380 Ulrik Nors Vimmerby MS
61 Fredrik Nyborg Karlskoga EK
75 John Nydén Frövi MF
76 Roy Nydén Frövi MF
83 Sebastian Olsen AMF Södertälje
7 Jonas Persson Battle of Vikings SF
95 Christian Persson Alingsås MCK
78 Tomas Persson Nordahl Uppsala MCK
16 Lukasz Pultorak Botkyrka MK
8 Vincent Richard Battle of Vikings SF
21 Dennis Ring FMCK Borås
93 Jakob Rosander Mälarö MCK
70 Johan Skog MK Team Treske
86 Lukasz Slowiak Botkyrka MK
23 Rikard Sognemyr Gammalkils MKHeat 12
10 Gösta Sundborg Battle of Vikings SF
84 Nicklas Tannsjö FMCK Stockholm
55 Mattias Ternehäll Stenungsunds MS
14 Magnus Thor Battle of Vikings SF
77 Ola Thorell Hogdals Motor Klubb
100 Krister Thorell SMK Gävle
85 Martin Tildemyr Björkö Enduroklubb
357 Ludde Tröger SMK Dala Falun
389 Andreas Törnqvist Crosskolan MK
88 Jonatan Åman Lycksele MK
105 Rasmus  Erikson Ålands MK
27 Tommy Sellæg Imsk
28 Per Marius Skrove IMSK
43 Lars Peder Sveaas Modum mxk
71 Dag Martin Watvedt Borg MC