Förköp gärna er biljett in på tävlingsområdet. Alla biljetter köps via förköp så kom gärna förberedda så blir det ett bra flyt in.
Parkering sker i nära anslutning till depå och startplats.
Banan startar med ett litet område med hinder och sen rullar förarna ut på den rätt så krävande banan.
Det finns två klasser, Viking och Vekling. Båda klasserna kör samma bana men Viking har några extra bandelar som är tuffare och inte körs av Vekling. Viking ska köra så många varv de hinner inom tre timmar och därefter har de 60 minuter att komma i mål på det varvet. Vekling ska köra så många varv de hinner på två timmar.
Banan går i sicksack på området och gör att ni lätt kan gå mellan olika områden och hinna med att se samma förare flera gånger under ett varv.
Karta komme rut via våra kanaler innan start på lördag.

Tryck här för biljettköp!