Tider för Battle of Vikings

Fredag 12/8 6 stycken kvalheat mellan kl 10-13Lunch mellan kl 13-14. 6 stycken kvalheat mellan kl 14-17. Kl 18 sker utmaningen bland förarna till Duellen. Direkt när 12 stycken utmaningar gjorts börjar Duellen. Kvalheaten körs på en kort bana med flera hinder på. Mycket lätt att se alla och det blir gott om action!Duellen körs […]