Förarinfo

Anmälan öppnar måndag 1 april och sker via TA Svemo.

Fredagen 24 augusti 2018 börjar vikingarna samlas inför drabbningen som kommer ske lördag och söndag, 25-26/8. Utrustning och farkoster ses över en sista gång och kontrolleras av erfarna och rutinerade vikingar.

Prologen lördag 25 augusti

Tidigt lördag morgon börjar slaget där grupper om 20 och 20  ger sig iväg tillsammans för att göra en framstötning på okända marker.  Varje viking ska ta sig runt tre varv på området för att säkerställa att inga ondsinta Rimtursar finns här. De vikingar som stupar och inte kommer tre varv kallas för Einhärjar. I tidigare strider (2015 & 2016) har det funnit två Sköldmörer med och förhoppningsvis blir det fler under 2018.

Antalet vikingar som kommer till strid delas upp i grupper om 20 stycken och det blir runt 8 grupper. Första striden sker på förmiddagen med vikingar i nummerordning.
Det blir ett kortare uppehåll efter att alla vikingar kört varsin omgång. Alla hinner ta igen sig en stund och passar på att söka nya krafter i en Blot, ceremoni med underhållning och mat som ska ge tur i kommande strider.
Med förnyad kraft och medvind från gudarna ger sig krigarna ut på nya strider som varar i tre varv som på förmiddagen. Denna gång ger sig de långsammaste krigarna ut först och i den sista gruppen kommer de starkaste och hårdaste av alla vikingar! Efter sista gruppen hoppas vi Rimtusarna blivit skrämda och försvinner från området.

Battle of Vikings är en tuff utmaning och det finns några väldigt viktiga regler att komma ihåg!

* Endast Vikingar får hjälpa varandra!
* Absolut förbjudet att lämna banan med sin motorcykel!
* Kör inte över er egna förmåga!
* Hjälp varandra vid behov!

Duellen, lördag kväll

Under kvällen fixar Andrimner till en middag under ett stort Gästabud med mjöd och god mat från bland annat Särimner. Denna kväll kan både levande Vikingar och Einhärjare äta tillsammans i Valhall, ”De fallna kämparnas hall”.
Under kvällen kan en Viking (gäller även en Einhärjare) utmana en annan som var bättre i dagens drabbning på duell! Duellen avgörs i närheten av Valhall och består av en kortare sträcka där de både startar samtidigt och först i mål går segrande ur kampen.
Vinner den som utmanade den bättre byter de båda startplats på söndagen men vinner den bättre vikingen striden så förlorar den sämre tio platser. Den som blir utmanad kan alltså inte tjäna något men behåller sin plats. En viking kan bara utmana och ställa upp i en kamp under kvällen. Finns det fler som utmanar samma viking väljer den utmanade vikingen själv vem som ska mötas.

Ingen riktig viking vägrar att anta en utmaning! Vägrar nån trots allt att anta utmaningen får denne starta sist på söndagen!

Regler för duellen:

* Utmana en Viking som är högst 10 placeringar framför dig.
* Vinner utmanad Viking behåller denne sin plats, den andra tappar 10 platser.
* Vinner utmanaren byter de plats med varandra!.
* Utmaningen sker vid Valhall där alla Vikingar skall närvara!
* Duellen körs på en kortare bana med flera hinder på.
* Duellpar startar samtidigt och först i mål gäller.
* Om utmanad Viking inte kommer till Duellen kallas denne för Niding och får starta sist på söndagen!

Söndagens huvudtävling

Den starkaste och snabbaste vikingen från lördagen ger sig ut först på söndagens krigsstig, följd av de andra. Totalt ska fyra världar erövras:
Midgård som är människornas värld är den minst farliga men här finns gott om byggda hinder som måste passeras.
Jotunheim är Jättarnas hem och nästa svåra området för Vikingarna. Här finns bland annat små trappsteg för jättarna men som kan bli omöjliga att ta sig förbi för Vikingarna.
Asgård är den tredje världen vikingarna kommer till, detta är gudarnas hem, här finns det hinder som knappt är mänskliga.
Till slut är det bara Hel kvar som är Dödsriket, en mycket dyster plats, här finns det gott om backar i mörk skog. Hel är världen dit brottslingar kom efter döden, här fick de uppleva årtusenden med tortyr, vikingarna är bara här på ett snabbt besök men det kommer vara många som aldrig kommer tillbaks till den riktiga världen igen.

Viking= Förare
Niding= En som ger upp
Rimtusar= Jättar som vill sänka världen i ständig kyla och vinter
Sköldmör= Kvinnliga förare
Einhärjare= Förare som bryter
Valhall= Serveringen
Blot= Ceremoni, fest
Gästabud= Fest som ofta håller på i flera dagar.
Särimner= Grisen som äts upp varje kväll men som åter lever dagen efter.
Andrimner= Kocken som tillreder Särimner.

Midgård= Människornas värld
Jotunheim= Här bor Jättarna
Asgård= Gudarnas hem
Hel= Dödsrike
Hel= Namnet på den kvinnliga gud som styr Hel

Striderna håller på i fyra timmar och det kommer bli många Einhärjare som ligger utslagna efter banan! Så länge alla kämpar och inte ger upp är det ingen som kommer bli kallad Niding.
Efter avslutad strid kommer de tio snabbaste Vikingarna hyllas i Valhall!

Varje strid i Battle of Vikings har inneburit stora krav på uthållighet och kämparglöd hos alla Vikingar och det gäller att komma väl förberedd!

Träna på kondition och teknik så kommer ni klara av denna utmaning på ett bra sätt!