Regler


TÄVLINGSREGLER FÖR BATTLE OF VIKINGS 2016, Rd 3 of FIM EUROPE EXTREME ENDURO CUP 

Finns även som PDF här. 

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Kilsbergens Motorklubbs Internationella Endurotävling, Battle of Vikings, typ 2. Fre/Lördag 29-30 Juli 2016.

ARRANGÖR: Kilsbergens Motorklubb
Organisationskommitté: Jenny Öberg, John Rybjer, Nicklas Pehart Tävlingsledare: Ulf Broström
FIM Europe Delegate och Supervisor: Robert Svensson
Tillståndsnummer: 70-55
Klassindelning: Extreme, FIM Europe Extreme Enduro Cup

Anmälan: Startavgift 800:-. Arrangören tillhandahåller bottenfärg och startnr.
Online via SvemoTA senast 15/7, anmälning på plats medför en extra avgift på 400:- . Vid inställd tävling/återbud senast 15/7 återbetalas avgiften minus en adm. avgift om 100:-

Licens: Endurolicens gäller, cross köper tilläggslicens Enduro på Svemos hemsida, gäller även tillfällig licens. Internationella förare i Extreme Enduro Cup behöver giltig FIM licens eller nationell licens och starttillstånd från deras FIME anslutna förbund som bekräftar försäkring. Minimum ålder är 16 år.

Kvalet: Start kl. 13.00 Fredag 29/7.
Masstart, uppställning i nr. ordning, ca 20 förare per heat, 2 st kvalheat/förare där ihopslagning av placering bestämmer startordning i huvudtävlingen. Vinst i två heat blir två poäng och föraren startar först i huvudtävlingen. Bryter man ett heat blir placeringen sist i heatet & man kan fortsätta tävlingen. Ingen målgång i något heat innebär att man startar sist på huvudtävlingen. Vid lika poängställning så startar man samtidigt. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i såväl kvalgrupper som banans sträckning.
Tävlingen: Huvudtävlingen Lördag 30/7 kl 11
 ingår i European Extreme enduro Cup
Startordning i nummerordning enligt resultat från kvalet.

Tävlingens art: Internationell tävling, typ 2, på bandad bana max 4 timmar efter första start i huvudtävlingen. Flera passerkontroller efter banan, efter full tid gäller placering vid senaste kontroll. Förare som bryter tidigare än den maximala körtiden får sina varv tillgodoräknade. För resultat måste minst en passerkontroll passeras. Varvets längd är c:a 10 km, i kvalet körs en kortare bana om ca 2 km. Medelhastigheten är ca 15 km/tim. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i såväl banans sträckning som medelhastigheten och körtiden beroende på förhållandena på tävlingsdagen. Banan offentliggörs Fredagen 29/7 kl 10.00.
All MC körning i depån medför uteslutning. Olovlig körning på hela tävlingsområdet utan organisatörs godkännande medför uteslutning.

Förarsammanträde: Prolog 29/7 kl 12.00, Huvudtävling 30/7 kl 10.00.

Körtid: Huvudtävlingen 4 timmar efter första start.

Respittid: 1 timma.

Tidtagning: AMB Transponder tillhandahålls av föraren.
Start och målplats: Storstenshöjden, södra backen. N 59° 19.420′, E 14° 55.379′

Maskin: Enduro eller Motocross mc, även oregistrerade mc.

Däck: Enduro eller Motocross, ej trial. el. dubb

Utrustning: Enligt SVEMO reglemente. Ryggskydd obligatoriskt.

Besiktning: Obligatorisk, ljudmätning på slumpvis valda mc. Mätning av ljudnivå med 2 m MAX Metoden 112 dB(A). Märkning av Ram och Ljuddämpare. Dekaler som erhålls av arrangörens måste sitta på MC:n enligt instruktioner vid besiktning och under tävlingen.

Depå: Förare samt en mekaniker kommer in i depån på förarens anmälan. Övriga medföljande skall betala entré vid ankomst. Önskas plats för stora fordon/Team i depån kontakta arrangören för bokning.

Service: Får endast ske inom anvisat serviceområde. Endast 1 mekaniker per förare tillåtet inom anvisat område. Inga luft eller el-verktyg får användas, dock är batteridrivna verktyg tillåtna.
Assistans: All utomstående assistans på banan är förbjuden förutom den som arrangören tillhandahåller.

Miljö: Miljömatta är obligatorisk vid all uppställning av mc på hela tävlingsområdet. Den som inte använder miljömattan utesluts från tävlingen. (TR 5.6.3)
Tvättning av mc är förbjuden i depån.

Bränsle: Kommer ej att tillhandahållas av arrangören. Tankning av MC skall ske på anvisad plats, brandsläckare skall tillhandahållas av förare.

Prisbedömning: Flest antal varav efter 4 tim i huvudtävlingen är segrare.

Resultatlista: Anslås snarast då samtliga förare är i mål.

Protester: Enligt FIM Europe EXTREME ENDURO CUP REGULATIONS 3.16

Priser och prisutdelning: 12 Totalt, 1:a till 10:e plats samt specialpris till bästa junior samt bästa kvalföraren.

Prispengar: Totalt 30 000:- kronor.
1:a plats: 10.000:-
2:a plats: 7.000:-
3:e plats: 5.000:-
4:e plats: 2.000:-
5:e plats:1.000:-
6:e plats:1.000:-
7:e plats:1.000:-
8:e plats:1.000:-
9:e plats:1.000:-
10:e plats:1.000:-

Poäng: FIME Extreme Enduro.
Poäng till de 20 första totalt enligt FIME Extreme Enduro Cup reglementet 3.14: 25, 22, 20, 18, 16, 15,14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Avanmälan: Sker genom tävlingsadministrationsverktyget – SvemoTA

Ansvar: Förare skall känna till reglerna för FIM Extreme Enduro Cup, finns att läsa på www.fim- europe.com. All deltagande sker på egen risk. SVEMO, Kilsbergens Motorklubb och tävlingsledningen frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador eller olycksfall. Denna tävling hålls i full överensstämmelse med FIM Europe EXTREME ENDURO CUP REGULATIONS och SVEMO:s regler och dessa TR som granskats och godkänts av SVEMO utsedd supervisor.