Anmälan 2018

Anmälan sker på Svemos hemsida här >>

Det finns totalt 150 platser i årets Battle of Vikings. Startavgiften är 1 200:-. De som tidigare har anmält sig på vår hemsida är nu flyttade till Svemo TA och ni som inte har betalat gör nu det på Svemo TA, betalning sker omgående för att ha din plats säkrad.

Avanmälan ska ske före den 17/8 för att få avgiften tillbaka minus 150 kr i administrationsavgift. Efter den 17/8 återfås inte avgiften. Löpande information kommer ut via hemsidan.

Foreign drivers

Drivers registration is here >>

There are a total of 150 seats this year’s Battle of Vikings. The starting fee is 1 200: -. Those who have previously registered on our website have now moved to Svemo TA and you who have not paid do it now on Svemo TA, payment is made immediately to secure your place.

Cancellation must take place before 17/8 to get the fee back minus 150 SEK in administration fee. After 17/8, the fee will not be refunded. Ongoing information is published via the website.

If you have difficulty paying on Svemo, pay to the account below and send an email to tavlingsledare@battleofvikings.se  and we will register your payment.

Kilsbergens MK, Lekebergs sparbank
IBAN SE78 8000 0816 4600 4245 0197
BIC SWEDSESS

Any questions? Send an email to tavlingsledare@battleofvikings.se